Falupartiet - Vi tar ansvar 
 
Ett mänskligare samhälle
Falupartiet tar ett nytt avstamp för ett mänskligare samhälle, där alla har rätt att känna trygghet och hitta en meningsfull sysselsättning.
Vi siktar mot ett tryggare Falun med ett gynnsamt företagsklimat där skatteintäkterna ska säkra vår välfärd. Det ger oss en attraktiv kommun där infrastrukturen är god och där varje medborgare garanteras en utbildning av hög kvalitet.
 Läs mer här...
 En bättre skola
Vi vill se en trygg skolgång där lärande på lika villkor ska vara en förutsättning för alla barn och ungdomar i Falun.
Till detta behövs behöriga lärare, minskade barngrupper och fler vuxna som tillsammans skapar förutsättningar för en tilltalande skola där studiemålen kan uppnås.
Faluns skolungdom ska ha möjlighet att nå grundskolans mål och få förutsättningar att genomföra en gymnasieutbildning.
 Läs mer här...
 Trygghet för våra äldre
Att bli äldre i Falun ska kännas tryggt. Våra äldreboenden ska kunna garantera plats för alla som behöver.
En utvecklad möjlighet till social samvaro och vällagad mat är självklara förutsättningar för en värdig ålderdom. Det kan bli möjligt genom inrättandet av ett seniorcentrum.
 Läs mer här...
 Ett bättre företagsklimat
Vi behöver ett starkt och attraktivt företagsklimat i Falun för att bli en bra kommun att verka och bo i. Företagsamheten är basen för vår välfärd. Därför är vi skyldiga att erbjuda näringslivet den bästa tänkbara grogrunden.
Ett gott företagsklimat skapar arbetstillfällen och bättre möjligheter till personlig utveckling. Det inspirerar också till utbildning – både praktisk och teoretisk.
 Läs mer här...
Inga artiklar finns för närvarandes upplagda