Ledamöter
Falupartiets logotyp


       

Falupartiets ledamöter i Falu kommun

mandatperioden 2019-2022


Ordinarie ledamot

Ersättare

Kommunfullmäktige

Maria Gehlin

Sven-Olov Ytterholm, Anna Jörgensen

Kommunstyrelsen

Sven-Olov Ytterholm

Barn och utbildningsnämnden

Tore Karlsson

Omvårdnadsnämnden

Eva Norén

Socialnämnden

Mats Östlund

Miljö och samhällsnämnden

Anders Runström

Salah Deesha

Myndighetsnämnden

Tore Karlsson


Valnämnden

Anders Runström

Löner och pensionsadministration för  Falu och Säters kommuner

Sven-Olov Ytterholm


Revisionen

Staffan Mark


FALUPARTIET © 2019 - Garvaregatan 2b, 791 70 FALUN - info@falupartiet.se