Ledamöter

Falupartiets ledamöter i Falu kommun

mandatperioden 2019-2022


Ordinarie ledamot

Ersättare

Kommunfullmäktige

Maria Gehlin

Sven-Olov Ytterholm, Anna Jörgensen

Kommunstyrelsen

Sven-Olov Ytterholm

Barn och utbildningsnämnden

Tore Karlsson

Omvårdnadsnämnden

Anders Runström

Socialnämnden

Mats Östlund

Miljö och samhällsnämnden

Kjell Hjort

Fredrik Pernhall

Myndighetsnämnden

Tore Karlsson


Valnämnden

Anders Runström

Revisionen

Staffan Mark