Om

Partiet med hjärtat i Falun.


De flesta i Falupartiet

Falupartiet är ett lokalt parti. Vi styrs inte av de stora rikspartiernas ideologier, utan värnar om det som vi anser är bäst för Falu Kommun.


Vi anser att alla våra beslut ska bygga på ett arbete för hållbar utveckling. För oss innebär det att vi ständigt beaktar vad samhället klarar ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.


Ekonomin är förutsättningen för hållbar utveckling under de närmaste åren. Den sociala dimensionen motsvarar välfärden under en mans/kvinnoålder. Ekologiskt arbete säkerställer hållbar utveckling över generationer.


Välfärden måste räcka till alla!


Vi tycker att det är oerhört viktigt att Falun utvecklas för att möta framtiden, men att det sker med respekt för historian. För att komma framåt behöver vi frigöra resurser och vi är övertygade om att det finns många onödiga kostnader i kommunens organisation.


Falun är en attraktiv kommun som har goda förutsättningar att utvecklas. Mycket kan förbättras genom en väl balanserad ekonomi, men då behövs politiker som törs diskutera problem och vågar fatta viktiga beslut. Dit hör att våga prioritera. Att omfördela de resurser Falun har är en nödvändig väg för att åstadkomma en mer stabil ekonomi.


Genom att se över och effektivisera de olika verksamheterna kan man frigöra kapital för att få en god skola, vård och omsorg samt ett attraktivt företagsklimat.


Makten över framtiden delar vi alla och ansvaret har vi var och en. Falupartiet är berett att ta sitt ansvar för Falun, idag likväl som i framtiden.